PERPUSTAKAAN

TEMPAT KOLEKSI BUKU, UNDANG-UNDANG, KITAB-KITAB PESANTREN, SERTA ARTIKEL PENTING BAGI ORGANISASI BANOM NU DAN LEMBAGA NU

Salah satu referensi tasawuf paling terkenal dalam dunia pesantren adalah kitab Al-Hikam al-‘Athaiyyah. Kitab yang ditulis oleh Ibnu Atho’illah (wafat 709 H) ini memuat 254 pernyataan penuh hikmah, dan menjadi salah satu alternatif pedoman bagi orang-orang yang berhasrat merambah (suluk) di jalan Allah dengan memperhatikan aspek-aspek ke-ihsan-an, karena sejatinya kitab ini adalah hasil kontemplasi yang dalam terhadap kandungan Alquran dan sunah.
 Al HikamKata Mutiara Kitab Al Hikam
Kitab Qomi` al-Thughyan (Membasmi Kezaliman) adalah karya Sayyid Ulama al-Hijaz, sebuah gelar yang disandangkan kepada Syaikh al-Imam al-Nawawi al-Bantani (wafat 1314 H). Kitab ini mensyarahkan atau menjelaskan kitab Nadhom Syua’b al-Iman karya al-Syaikh Zainuddin bin Ali bin Ahmad as-Syafi’i al-Kusyini al-Fannani al-Malibari (lahir di India Selatan, wafat 972 H), seorang ulama yang produktif menghasilkan karya. Di antaranya yang paling terkenal adalah kitab Fath al-Mu’in. Kemudian, karya Syaikh al-Imam al-Nawawi al-Bantani ini dikenal dengan sebutan kitab Qomi` al-Thughyan ala Mandzumah Syu’ab al-Iman, yang banyak dikaji di pesantren-pesantren salaf di Indonesia.
 Qomi' Al-Thughyan77 Cabang Iman
Al-Ajurrumiyah atau Jurumiyah (bahasa Arab: الآجُرُّومِيَّة‎) adalah sebuah kitab kecil tentang tata bahasa Arab dari abad ke-7 H/13 M. Kitab ini disusun oleh ahli bahasa dari Maroko yang bernama Abu Abdillah Sidi Muhammad bin Daud Ash-Shanhaji alias Ibnu Ajurrum (w. 1324 M). Rumus-rumus dasar pelajaran bahasa Arab klasik ditulis dengan bentuk berima untuk memudahkan dalam menghapal. Di lingkungan masyarakat Arab kitab ini menjadi salah satu kitab awal yang dihapalkan selain Al-Qur'an.[1]
 Al jurumiyahtata bahasa Arab
salah satu karya KH. Hasyim Asy’ari yang cukup masyhur dan dikaji pada beberapa tempat khususnya di kalangan Nahdliyin. Awalnya, kitab tersebut dicetak dalam bentuk sahifah (lembaran), kemudian belakangan dicetak dalam bentuk antologi (kumpulan), bahkan dilengkapi juga dengan makna gandul ala pesantren
 Risalah Ahlussunnah Wal Jama'ahsalah satu karya KH. Hasyim Asy’ari
menjelaskan kenapa ibnu taymiyah ditolak dan disesatkan oleh ulama-ulama ahlusunnah. Dibahas aqidah tajsim ibnu taymiyah dgn jelas dan daftar ulama-ulama besar islam yang menolaknya.
 Rad_Ala_Ibn-TaymiyahAHLUSSUNNAH MEMBANTAH
Kalangan muslim di Indonesia, utamanya dari kalangan NU, telah menanamkan akidah terhadap generasinya secara perlahan sejak masa kecil. Lewat pujian atau syair yang antara azan dan iqamah di masjid, mushalla, atau surau di kampung-kampung, ajaran akidah Ahlussunnah perlahan mengakar. Anak-anak dikenalkan dengan teologi ala Mazhab Asy’ariyyah yang dikenal dengan sebutan Aqaid 50.
 Aqidatul Awwamdasar konsep tauhid aqoid 50
Bacalah Al-Quran karena dia akan datang memberi syafaat kepada para sahabatnya”. (HR Muslim)
 Sahabat AlQur'anBersahabat baiklah dengan Al-Quran
Jalan Meraih Hidayah Allah karya Imam Al-Ghazali. Kitah 'Bidayatul Hidayah' karya ulama besar Abu-Hamid Muhammad al-Ghazali
 BIDAYATUL-BIDAYAHCara Meraih Hidayah
Kitab ini adalah karya Syaikh Muhammad Ibn Qasim al-Ghazy (w. 918 H.) dan merupakan penjelasan atas kitab Matan Ghayah at-Taqrib karya al-Qadhi Abu Syuja al-Isfahani (w. 576 H.). Beliau memberikan syarah atas teks-teks dalam matan yang memerlukan penjelasan dan perincian. Pemilihan bahasa yang sederhana dan ringkas menjadikan kitab ini sebagai rujukan standar dalam fiqh mazhab syafii dan mudah dipelajari oleh pelajar pengkaji ilmu fiqh
 Fathul Qoriib Mujiibfiqh mazhab syafii
Sebuah Biografi Nabi Muḥammad s.a.w.. Dalam Syair yang Indah dan Penuh Makna.
 Maulid Diba'Maulid Diba' Terjemah
Mengurus jenazah, mulai dari memandikan, mengkafani, menyalati dan menguburkan.
 Merawat Jenazah LengkapFikih Pengurusan Jenazah
KELAHIRAN DAN PENYUSUAN NABI, Nabi dilahirkan di Makkah pada hari Senen tanggal 12 Ra- bi'ul Awwal, tahun Gajah
 Nurul Yaqin 1Ringkasan Biografi Rosul 1
Sebelum itu mereka mengkhabarkan orang orang Arab Madinah akan datangnya seorang nabi yang sudah dekat waktunya. Tetapi setelah Nabi Muhammad ...
 Nurul Yaqin 2Ringkasan Biografi Rosul 2
Adab dan tata krama sebelum melakukan hubungan suami istri
 Qurrotul-UyunKamasutra dalam Islam
sebuah kitab ringkas mengenai dasar-dasar ilmu fikih menurut mazhab Syafi'i. Kitab ini ditujukan bagi pelajar dan pemula sehingga hanya berisi kesimpulan hukum fikih saja tanpa menyertakan dalil dan dasar pengambilan dalil dalam penetapan hukum.
 SAFINATUN NAJAHSyariat Dasar

Share this:

WhatsApp chat
%d blogger menyukai ini: